Shop, Restaurant & Office Insurance

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy na pokrycie kosztów szkód

Ubezpieczenie tego typu jest niezbędne dla każdego przedsiębiorcy, który potrzebuje kompleksowej ochrony od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń.

W skład wchodzą ubezpieczenia ryzyka:

  • Uszkodzenia lub utraty asortymentu
  • Zniszczenia zawartości lokalu (meble, modyfikacje wprowadzone przez najemców lokalu)
  • Odpowiedzialności Cywilnej Właściciela oraz zatrudnionych pracowników- Public Liability
  • wypadku w pracy - odpowiedzialność cywilna pracodawcy - Employers Liability
  • pożaru, zalania, przepięć
  • stłuczenia frontowej witryny np.sklepu, restauracji
  • przypadkowego zatrucia pokarmowego klientów
  • utraty dochodu


Co można zyskać ?

 • Zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia, zepsucia lub kradzieży towaru przeznaczonego na sprzedaż
 • Środki niezbędne do ponownego wyposażenia lokalu gdyby został on zniszczony wskutek nieszczęśliwego wypadku np. pożaru lub zalania
 • Zabezpieczenie finansowe dla przedsiębiorcy w przypadku gdyby jego klient został poszkodowany na terenie lokalu np. Przewrócenie się na śliskiej podłodze, zatrucie pokarmowe
 • Pokrycie kosztów leczenia w przypadku gdyby w trakcie pracy wypadkowi uległ pracownik
 • Jeśli przedsiębiorca jest właścicielem budynku może liczyć również na pokrycie szkód powstałych wskutek zdarzeń losowych np. pożar, powódź, rozbój
 • W przypadku gdy z przyczyn niezależnych lokal zostanie pozbawiony możliwości generowania dochodu możliwe jest skorzystanie z zabezpieczenia od utraty dochodu


Nie zwlekaj, zabezpiecz owoce swojej ciężkiej pracy już dziś, póki jest jeszcze na to czas – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Już teraz wypełnij formularz kontaktowy a specjalista z wybranego działu skontaktuje się z Tobą w wybranym terminie!

General Insurance

+44 (0)1234 484 888

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00