Public Liability & Employers Liability

PUBLIC & EMPLOYERS LIABILITY

Produkt skierowany jest do wykwalifikowanych pracowników, takich jak budowniczych, malarzy, dekoratorów i profesjonalistów, takich jak księgowi, architekci i geodeci. Większość będzie musiała mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przed podjęciem pracy. Wiele placów budowy nie pozwoli im rozpocząć pracy jeśli nie posiadają Public Liability. Jeśli handlowiec ma pracowników, jest również zobowiązany przez prawo do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności pracodawcy- Employers Liability.


Public Liability od £1m do £10m

Employers Liability

Contract Works/ dodatkowe zabezpieczenie wymagających i kosztownych kontraktów

Tools/ Narzędzia

Legal Expenses/ Koszty prawne

Co pokrywa polisa Public Liability?

Szkody na mieniu osób trzecich powstałe w trakcie wykonywania pracy np: zbicie wartościowego przedmiotu w trakcie sprzątania (cleaner), porysowanie podłogi, uszkodzenie płytek w trakcie remontu (builder)

Szkody na zdrowiu osób trzecich powstałe w trakcie wykonywania pracy

Niepoprawnie wykonane zlecenie, które może skutkować powstaniem szkody

Ubezpieczenia dla samozatrudnionych i firm w UK – rodzaje

Ubezpieczenia biznesowe w UK lub dla osób samozatrudnionych (self-employed) można podzielić na ubezpieczenia wymagane przez prawo oraz na ubezpieczenia dobrowolne.

Ubezpieczenia komercyjne wymagane przez brytyjskie prawo dzielimy na:

 • Employers’ liability insurance – ubezpieczenie przeznaczone dla pracodawców, chroni ich ono przed roszczeniami pracowników, którzy mieli wypadek w pracy lub zachorowali z powodu jej wykonywania. Pracodawca nieposiadający tego ubezpieczenia może zostać ukarany wysoką grzywną za jego brak – £2,500 za każdy dzień. Nieokazanie certyfikatu ubezpieczeniowego inspektorowi pracy także grozi grzywną – jej wysokość wynosi 1000 funtów.
 • Commercial vehicle insurance – ubezpieczenie przeznaczone dla przedsiębiorców wykorzystujących pojazd do celów służbowych. Należy nadmienić jeszcze jedno. Każde auto bez względu na to, czy jest wykorzystywane do celów służbowych, czy nie, powinno posiadać motor insurance – tzw. „OC”.

Biznesowe ubezpieczenia w UK niewymagane przez brytyjskiego ustawodawcę to:

 • Commercial property insurance – ubezpieczenie to służy do zabezpieczenia mienia firmy. Gdyby budynek naszej firmy uległ zniszczeniu bądź gdyby awarii uległ nasz sprzęt lub coś stało się z naszym towarem w magazynie, to otrzymamy odszkodowanie
 • Liability insurance – ubezpieczenie to chroni nas przed roszczeniami naszych klientów, partnerów biznesowych, inwestorów oraz osób trzecich w sytuacji, kiedy my lub nasz pracownik wyrządzimy komuś szkodę, coś zaniedbamy bądź czegoś nie dopilnujemy. Liability insurance dzielimy ponadto na:
  • public liability – ubezpieczenie to chroni nas w sytuacji, gdy z powodu naszej działalności lub za sprawą naszych pracowników komuś zostanie wyrządzana szkoda. Ubezpieczenie public liability ochroni firmy ltd/osoby prowadzące działalność. Bez względu na to, czy szkoda będzie wyrządzona na mieniu, czy na zdrowiu
  • product liability – ubezpieczenie to, jak sama nazwa wskazuje, chroni przedsiębiorcę w sytuacji, gdy produkt przez niego stworzony lub dostarczony wyrządzi komuś krzywdę
  • professional indemnity – ubezpieczenie to chroni fachowców z różnych branż (budowlańców, brokerów, lekarzy, informatyków itd.), przed skutkami zaniedbań, błędów w sztuce, czy nietrafnej porady
  • directors and officers liability – ubezpieczenie chroniące menedżerów firmy przed skutkami błędnych decyzji, przekroczeniem uprawnień służbowych, naruszeniem prawa itd.

Działalność / firma LTD w Anglii, Szkocji, Walii a wysokość składki

Zazwyczaj ubezpieczenia biznesowe w UK sprzedawane są w pakiecie, dzięki czemu płaci się jedną składkę za poszerzoną ochronę. Koszt polisy może zależeć od wielu czynników. Pod uwagę bierze się rodzaj prowadzonej działalności, roczne obroty, liczbę zatrudnionych pracowników, a także historię ubezpieczeniową.

Ubezpieczenia dla firm w UK można kupić bezpośrednio w danym towarzystwie ubezpieczeniowym lub u brokera ubezpieczeniowego. Broker w przeciwieństwie do towarzystwa ubezpieczeniowego posiada dostęp do wszystkich ofert na rynku, dzięki czemu może dobrać bardziej precyzyjne rozwiązanie. Wybór oczywiście należy do nas.

Prowadzę firmę/działalność w UK – które ubezpieczenie mam wybrać?

Celem każdego ubezpieczenia jest zrekompensowanie ubezpieczonemu poniesionych strat. Tym samym po wystąpieniu szkody, dzięki ubezpieczeniu, jesteśmy w tej samej sytuacji finansowej, co przed jej wystąpieniem. Ponieważ idea ubezpieczenia polega na utrzymaniu stanu posiadania, a nie na jego zwiększeniu. Kiedy zrozumie się tę podstawę działania ubezpieczeń, łatwiej będzie nam podjąć właściwą decyzję. Bez względu na to, czy prowadzimy firmę Ltd, samozatrudnienie w UK, czy kupujemy ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby.

Nie zwlekaj, zabezpiecz owoce swojej ciężkiej pracy już dziś, póki jest jeszcze na to czas – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Już teraz wypełnij formularz kontaktowy a specjalista z wybranego działu skontaktuje się z Tobą w wybranym terminie!

General Insurance

+44 (0)1234 484 888

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00